KONTAKT

VETCHEM s.r.o.
Panská dolina 59
949 01  Nitra
Slovenská republika

č.ObU-NR-OZP-2012/00881-2, č. živnost. Reg. 430-40891,
Obch.register okresného súdu Nitra, Vložka č. 30791/N


IČO:
46 526 285      DIČ: 2023399686     DPH:  Nie sme platcami DPH

Peňažný ústav: TATRA banka Nitra
Číslo účtu: 2920869971 / 1100

mobil: 00421 910 270 340 (MVDr.Eliaš Daniel, PhD.)
email: vetchem@stonline.sk

Prevádzka (výroba a predaj):
Babindol, Hlavná 42

Pošlite nám správu


 
sk sk cz de es ru fr

Čo je Biopulse


Prípravky rady BIOPULSE® sú výživovými doplnkami vytvorenými na báze natívnych peptidov, ktoré boli získané ultrafi ltráciou častí buniek odobratých z tkanív a orgánov králikov. Králiky pochádzajú z chovu, ktorý je pod stálym zoohygienickým a veterinárnym dozorom. Prípravky rady BIOPULSE® sa používajú na obnovenie alebo zlepšenie funkcie poškodených či inak postihnutých orgánových štruktúr v ľudskom tele, kde dokážu zefektívniť funkcie jednotlivých systémov, ktorých činnosť môže byť narušená pôsobením rôznych škodlivých vplyvov alebo normálnym fyziologickým procesom starnutia.

Princíp fungovania ultrafiltrátov


Biologický proces aktivovaný použitím výživového doplnku spočíva v zásobovaní buniek bioaktívnymi peptidmi. Tieto pozitívne ovplyvňujú kontrolné mechanizmy v jednotlivých bunkách a medzibunkové vzťahy rozličných tkanív a orgánov, čím sa prejaví ich podporný, ochranný a regeneračný účinok na organizmus.

proces

Primárne bunky toho istého orgánu alebo tkaniva sú takmer identické bez ohľadu na bilogický druh. Znamená to, že korešpondujúce bunky rovnakých orgánov jednotlivých zvieracích (biologických) druhov vrátane človeka sú biologicky podobné. Napríklad hlavná stavebná bunka pečene – hepatocyt, je takmer identický u všetkých stavovcov. Podobné tvrdenia môžeme použiť pri ďalších vyše 200 druhoch buniek v ľudskom a zvieracom tele. Vedci túto skutočnosť nazývajú princípom orgánovej špecifi city (Principle of Organ Specifi city). Všetky biologické systémy v prírode sú zložené z takmer rovnakých druhov molekúl. Napríklad veľká väčšina proteínov odlišných organizmov je podobná svojou aminokyselinovou sekvenciou a zabezpečujú podobné funkcie. Vedci túto skutočnosť nazývajú princípom homológie, čiže zhody. To isté sa týka najmä molekúl s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktoré slúžia ako kontrolné mechanizmy v jednotlivých bunkách a riadia vzťahy medzi bunkami rozličných tkanív a orgánov. Ultrafi ltráty zvieracích buniek tak môžu byť biologickým stavebným kameňom pre revitalizáciu a regeneráciu ľudského organizmu na molekulárnej úrovni. Primárne slúžia ako náhrada nefunkčných či nedostatočne fungujúcich štruktúr buniek, sekundárne iniciujú proces revitalizácie a regenerácie. Rozhodujúcim faktorom pri príprave ultrafi ltrátov je práve princíp orgánovej špecifi city.

Zloženie (2,5 ml):


Peptidy 100 μg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogénfosforečnan draselný 0,50 mg) vo fľaštičke roztoku.
Výživový doplnok neobsahuje cukry, lepok, konzervačné látky. Je vhodný pre diabetikov a ľudí s celiakiou.
Produkty obsahujú množstvo ďalších organických a anorganických látok s molekulovou hmotnosťou do 10 kDa s charakteristickou distribučnou skladbou komponentov typických pre jednotlivé orgány a tkanivá, z ktorých sú pripravené. Na zabezpečenie stability nízkomolekulárnych látok sú tieto dispergované v roztoku PBS (pufrovaný fyziologický roztok). Roztok je izotonický, po jeho konzumácii sa fyziologické pH nemení a neovplyňuje sa tým skladba elektrolytov v tele.

Odporúčané dávkovanie:


Jedna fľaštička jedenkrát denne po dobu 20 dní.
Optimálna doba konzumácie výživového doplnku je 60 dní.

Odporúčaná denná dávka obsahuje:


Peptidy 100 μg vo fľaštičke roztoku.

Spôsob použitia:


Fľaštička sa otvorí strhnutím pertle v smere šípky vytlačenej na pertli a jej odstránením spolu s gumenou zátkou. Obsah fľaštičky sa prenesie na lyžicu, podá sa do úst, najlepšie pod jazyk. Ak je možné, nechá sa pôsobiť 10-30 sekúnd a prehltne. Možno zapiť malým množstvom vody alebo inej tekutiny.

Upozornenie:


Uskladňujte mimo dosahu malých detí. Skladujte pri teplote +2°C až +8°C. Chráňte pred mrazom. Produkty nesmú byť vystavené teplotám pod 0°C, čo by spôsobilo ich zmrazenie a deštrukciu bioaktívnych peptidov. Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Ustanovená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nie je určené pre deti do troch rokov. Pri používaní výživového doplnku je potrebné rešpektovať informácie uvedené na obale výrobku.


Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR pod číslom OHVPBKV/5760/2009/Ht

BIOPULSE ACTIVUS

Charakteristika:

Orgánovo špecifický ultrafiltrát pripravený z králičej pečene, obličky a srdca. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na organizmus.

Zloženie (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogénfosforečnan draselný 0,50 mg) vo fľaštičke roztoku. Výživový doplnok neobsahuje cukry, lepok, konzervačné látky. Je vhodný aj pre diabetikov a ľudí s celiakiou.

Odoporúčané dávkovanie a použitie:

Jedna fľaštička jedenkrát denne po dobu 20 dní. Optimálna doba užívania výživového doplnku je 60 dní. Jedno balenie obsahuje 20 fľaštičiek po 2,5 ml. (Odporúčaná denná dávka obsahuje 100 µg peptidov vo fľaštičke roztoku.) Obsah fľaštičky sa prenesie na lyžicu, podá sa do úst, najlepšie pod jazyk. Ak je možné, nechá sa pôsobiť 10 až 30 sekúnd a prehltne. Možno zapiť malým množstvom vody alebo inej tekutiny.
Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR pod číslom OHVPBKV/5760/2009/Ht

BIOPULSE MOBILIS

Charakteristika:

Orgánovo špecifický ultrafiltrát pripravený z králičej chrupavky, kosti a svalu. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na pohybový aparát.

Zloženie (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogénfosforečnan draselný 0,50 mg) vo fľaštičke roztoku. Výživový doplnok neobsahuje cukry, lepok, konzervačné látky. Je vhodný aj pre diabetikov a ľudí s celiakiou.

Odoporúčané dávkovanie a použitie:

Jedna fľaštička jedenkrát denne po dobu 20 dní. Optimálna doba užívania výživového doplnku je 60 dní. Jedno balenie obsahuje 20 fľaštičiek po 2,5 ml. (Odporúčaná denná dávka obsahuje 100 µg peptidov vo fľaštičke roztoku.) Obsah fľaštičky sa prenesie na lyžicu, podá sa do úst, najlepšie pod jazyk. Ak je možné, nechá sa pôsobiť 10 až 30 sekúnd a prehltne. Možno zapiť malým množstvom vody alebo inej tekutiny.
Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR pod číslom OHVPBKV/5760/2009/Ht

BIOPULSE MAGNUS

Charakteristika:

Orgánovo špecifický ultrafiltrát pripravený z králičieho srdca. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na srdce.

Zloženie (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogénfosforečnan draselný 0,50 mg) vo fľaštičke roztoku. Výživový doplnok neobsahuje cukry, lepok, konzervačné látky. Je vhodný aj pre diabetikov a ľudí s celiakiou.

Odoporúčané dávkovanie a použitie:

Jedna fľaštička jedenkrát denne po dobu 20 dní. Optimálna doba užívania výživového doplnku je 60 dní. Jedno balenie obsahuje 20 fľaštičiek po 2,5 ml. (Odporúčaná denná dávka obsahuje 100 µg peptidov vo fľaštičke roztoku.) Obsah fľaštičky sa prenesie na lyžicu, podá sa do úst, najlepšie pod jazyk. Ak je možné, nechá sa pôsobiť 10 až 30 sekúnd a prehltne. Možno zapiť malým množstvom vody alebo inej tekutiny.
Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR pod číslom OHVPBKV/5760/2009/Ht

BIOPULSE SALUBRE

Charakteristika:

Orgánovo špecifický ultrafiltrát pripravený z králičej kože. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na kožu.

Zloženie (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogénfosforečnan draselný 0,50 mg) vo fľaštičke roztoku. Výživový doplnok neobsahuje cukry, lepok, konzervačné látky. Je vhodný aj pre diabetikov a ľudí s celiakiou.

Odoporúčané dávkovanie a použitie:

Jedna fľaštička jedenkrát denne po dobu 20 dní. Optimálna doba užívania výživového doplnku je 60 dní. Jedno balenie obsahuje 20 fľaštičiek po 2,5 ml. (Odporúčaná denná dávka obsahuje 100 µg peptidov vo fľaštičke roztoku.) Obsah fľaštičky sa prenesie na lyžicu, podá sa do úst, najlepšie pod jazyk. Ak je možné, nechá sa pôsobiť 10 až 30 sekúnd a prehltne. Možno zapiť malým množstvom vody alebo inej tekutiny.
Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR pod číslom OHVPBKV/5760/2009/Ht

BIOPULSE OPTIMUS

Charakteristika:

Orgánovo špecifický ultrafiltrát pripravený z králičej kože. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na kožu.

Zloženie (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogénfosforečnan draselný 0,50 mg) vo fľaštičke roztoku. Výživový doplnok neobsahuje cukry, lepok, konzervačné látky. Je vhodný aj pre diabetikov a ľudí s celiakiou.

Odoporúčané dávkovanie a použitie:

Jedna fľaštička jedenkrát denne po dobu 20 dní. Optimálna doba užívania výživového doplnku je 60 dní. Jedno balenie obsahuje 20 fľaštičiek po 2,5 ml. (Odporúčaná denná dávka obsahuje 100 µg peptidov vo fľaštičke roztoku.) Obsah fľaštičky sa prenesie na lyžicu, podá sa do úst, najlepšie pod jazyk. Ak je možné, nechá sa pôsobiť 10 až 30 sekúnd a prehltne. Možno zapiť malým množstvom vody alebo inej tekutiny.
Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR pod číslom OHVPBKV/5760/2009/Ht

BIOPULSE CEREBRI

Charakteristika:

Orgánovo špecifický ultrafiltrát pripravený z králičieho mozgu. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na nervový systém.

Zloženie (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogénfosforečnan draselný 0,50 mg) vo fľaštičke roztoku. Výživový doplnok neobsahuje cukry, lepok, konzervačné látky. Je vhodný aj pre diabetikov a ľudí s celiakiou.

Odoporúčané dávkovanie a použitie:

Jedna fľaštička jedenkrát denne po dobu 20 dní. Optimálna doba užívania výživového doplnku je 60 dní. Jedno balenie obsahuje 20 fľaštičiek po 2,5 ml. (Odporúčaná denná dávka obsahuje 100 µg peptidov vo fľaštičke roztoku.) Obsah fľaštičky sa prenesie na lyžicu, podá sa do úst, najlepšie pod jazyk. Ak je možné, nechá sa pôsobiť 10 až 30 sekúnd a prehltne. Možno zapiť malým množstvom vody alebo inej tekutiny.
Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR pod číslom OHVPBKV/5760/2009/Ht

BIOPULSE VIVUS

Charakteristika:

Orgánovo špecifický ultrafiltrát pripravený z králičích pľúc. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na pľúca.

Zloženie (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogénfosforečnan draselný 0,50 mg) vo fľaštičke roztoku. Výživový doplnok neobsahuje cukry, lepok, konzervačné látky. Je vhodný aj pre diabetikov a ľudí s celiakiou.

Odoporúčané dávkovanie a použitie:

Jedna fľaštička jedenkrát denne po dobu 20 dní. Optimálna doba užívania výživového doplnku je 60 dní. Jedno balenie obsahuje 20 fľaštičiek po 2,5 ml. (Odporúčaná denná dávka obsahuje 100 µg peptidov vo fľaštičke roztoku.) Obsah fľaštičky sa prenesie na lyžicu, podá sa do úst, najlepšie pod jazyk. Ak je možné, nechá sa pôsobiť 10 až 30 sekúnd a prehltne. Možno zapiť malým množstvom vody alebo inej tekutiny.
Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR pod číslom OHVPBKV/5760/2009/Ht

BIOPULSE SANUS

Charakteristika:

Orgánovo špecifický ultrafiltrát pripravený z králičej pečene a žalúdka. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na tráviaci trakt.

Zloženie (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg,stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogénfosforečnan draselný 0,50 mg) vo fľaštičke roztoku. Výživový doplnok neobsahuje cukry, lepok, konzervačné látky. Je vhodný aj pre diabetikov a ľudí s celiakiou.

Odoporúčané dávkovanie a použitie:

Jedna fľaštička jedenkrát denne po dobu 20 dní. Optimálna doba užívania výživového doplnku je 60 dní. Jedno balenie obsahuje 20 fľaštičiek po 2,5 ml. (Odporúčaná denná dávka obsahuje 100 µg peptidov vo fľaštičke roztoku.) Obsah fľaštičky sa prenesie na lyžicu, podá sa do úst, najlepšie pod jazyk. Ak je možné, nechá sa pôsobiť 10 až 30 sekúnd a prehltne. Možno zapiť malým množstvom vody alebo inej tekutiny.
Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR pod číslom OHVPBKV/5760/2009/Ht

BIOPULSE IMMUNIS

Charakteristika:

Orgánovo špecifický ultraf5ltrát pripravený z králičej sleziny a týmusu. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na imunitný systém.

Zloženie (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogénfosforečnan draselný 0,50 mg) vo fľaštičke roztoku. Výživový doplnok neobsahuje cukry, lepok, konzervačné látky. Je vhodný aj pre diabetikov a ľudí s celiakiou.

Odoporúčané dávkovanie a použitie:

Jedna fľaštička jedenkrát denne po dobu 20 dní. Optimálna doba užívania výživového doplnku je 60 dní. Jedno balenie obsahuje 20 fľaštičiek po 2,5 ml. (Odporúčaná denná dávka obsahuje 100 µg peptidov vo fľaštičke roztoku.) Obsah fľaštičky sa prenesie na lyžicu, podá sa do úst, najlepšie pod jazyk. Ak je možné, nechá sa pôsobiť 10 až 30 sekúnd a prehltne. Možno zapiť malým množstvom vody alebo inej tekutiny.

Otázky a odpovede

V krátkosti, čo sú výživové doplnky rady BIOPULSE®??

Výživové doplnky rady BIOPULSE® sú orgánovo-špecifi cké ultrafi ltráty s obsahom molekúl natívnych peptidov králičích buniek. Cieľom ich použitia je dosiahnutie biologickej a fyziologickej rovnováhy všetkých systémov oganizmu: centrálneho nervového systému, imunitného systému, pohybového systému, tráviaceho systému, kože, srdca, pľúc a obličiek.

Ako a z čoho sú pripravované produkty rady BIOPULSE®?

Na prípravu výživových doplonkov rady BIOPULSE® sú použité tkanivá, resp. orgány králikov spracovávané v technologickom postupe na konečný produkt – natívne peptidy.
V procese spracovania tkanív a orgánov králikov nie sú použité žiadne chemické látky. Vyrobené výživové doplnky obsahujú komponenty nominálnej molekulovej hmotnosti do 10 kDa. Tieto vysoko purifi kované bioaktívne peptidy nariedené v roztoku PBS sú dostatočne malé na to, aby mohli byť absorbované sliznicou ústnej dutiny a metabolizované prirodzenou fyziologickou cestou. Výroba výživových doplnkov rady BIOPULSE® sa riadi systémom HACCP a je pod stálou kontrolou kvality, na ktorú výrobca kladie maximálny dôraz.

Ako môžu králičie peptidy fungovať u človeka?

Primárne bunky toho istého orgánu alebo tkaniva u stavovcov sú takmer identické bez ohľadu na biologický druh. Znamená to, že korešpondujúce bunky rovnakých orgánov jednotlivých biologických druhov vrátane človeka sú si podobné. Navyše všetky biologické systémy v prírode sú zložené z takmer rovnakých druhov molekúl. Ultrafi ltráty zvieracích buniek tak môžu byť biologickým stavebným kameňom pre revitalizáciu a regeneráciu ľudského organizmu na molekulárnej úrovni. Význam výživového doplnku spočíva v zásobovaní buniek bioaktívnymi peptidmi, ktoré pozitívne ovplyvnia kontrolné mechanizmy jednotlivých buniek a medzibunkové vzťahy v rozličných tkanivách a orgánoch, čím sa prejaví ich podporný, ochranný a regeneračný účinok.

Čo je výhodou výživových doplnkov rady BIOPULSE® od spoločnosti VETCHEM?

Výhodou ultrafi ltrátov vyrábaných spoločnosťou VETCHEM je ich perorálne podanie (do ústnej dutiny). Technologický pokrok pri výrobe ultrafi ltrátov z bunkových extraktov umožnil získať molekuly dostatočne malé na to, aby boli absorbovateľné už sliznicou ústnej dutiny, a nie až v nižších úsekoch tráviaceho traktu.

Pri používaní výživových doplnkov tohto typu nie je možné predávkovanie, lebo sa jedná o látky prirodzene sa vyskytujúce v bunkách. Ide o nízkomolekulárne natívne peptidy, ktoré sú metabolizované celkom prirodzenou cestou.

Ako dlho je potrebné výživový doplnok rady BIOPULSE® konzumovať?

Minimálna odporúčaná spotreba predstavuje 20 fľaštičiek pri každodennom podaní. Zvyčajne trvá 3 až 4 týždne, kým klient zaznamená prvé pozitívne regeneračné účinky na organizmus. Požadovaná doba aplikácie je individuálna a líši sa od klienta ku klientovi. Fajčenie a pitie alkoholu môžu negatívne ovplyvniť nástup očakávaného výsledku.

Kedy je konzumácia výživového doplnku dostatočná alebo naopak, kedy je potrebné v nej pokračovať?

Účinnosť regenerácie organizmu použitím prípravku je individuálna a závisí aj od Vášho zdravotného stavu. Záleží aj na tom, čo si želáte výživovým doplnkom dosiahnuť. Odporúčaná spotreba výživového doplnku predstavuje systém 20, 40 až 60 fľaštičiek prípravku.
Trvá veľa rokov, kým sa organizmus dostane do určitého nežiaduceho stavu (niekedy aj vlastným pričinením) a rovnako aj proces nápravy môže postupovať veľmi pomaly. Skutočne ide o proces a organizmus potrebuje čas na to, aby správne naložil s podporou či pomocou, ktorú prijíma vo výživovom doplnku – ultrafiltráte.

Má konzumácia výživových doplnkov rady BIOPULSE® nejaké vedľajšie účinky?

Keďže ultrafi ltráty sú výživové doplnky vyrobené na báze natívnych peptidov, ich konzumácia nie je spojená so žiadnym rizikom pre používateľa. Prípravok je metabolizovateľný ako ktorákoľvek organizmu vlastná nízkomolekulárna látka, preto predávkovanie je vylúčené.