Predaj našich výživových doplnkov je zabezpečený prostredníctvom obchodných partnerov. Obchodní partneri pre Slovenskú republiku BIOCELL, s.r.o.Ondrej Ilavský, tel.: +421 905 855 222, e-mail: international.nanocell@gmail.com Adresa: Krušovská 1645/4, 955 01 Topoľčany NUTRITIONVITALITY s.r.o.Mgr. Denis Dinga, tel.: +421 911 297 768, e-mail: denisdenis07@gmail.com Otto Rolfes, tel.: +421 907 606 036, e-mail: otto.rolfes@gmail.com Adresa: Kulíškova 1001/35, 821 08 Bratislava GT-INVEST, spol. s.r.o.Ing. Tibor Gálffy, tel.: +421 915 257 100, e-mail: tibor@gt-invest.sk Adresa: Horná Potôň 412, 930 36 Horná Potôň (okres Dunajská Streda) Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny s.r.o.Mgr. Janette Čemická, tel.: +421 911 432 412, e-mail: cemicka@ippm.sk Ing. Lenka Cermanová, tel.: +421 944 689 676, e-mail: cermanova@ippm.sk Adresa: Hanácka 9, 821 04 Bratislava Mgr. Furindová Adriana - AmaryllisMgr. Adriana Furindová, tel.: +421 903 399 584 e-mail: adriana.furindova@amaryllis-aviva.sk Adresa: Štúdio Amaryllis, Valchovnícka 11, 945 01 Komárno Obchodní partneri pre Českú republiku  VALEFORM s.r.o.Dr. Jana Vendelínová, tel.: +420 607 390 198, e-mail: vendelinova@ultrafiltraty.cz MVDr. Dagmar Hejlková, tel.: +420 603 768 459, e-mail: cheval1@seznam.cz Adresa: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní partneri pre Maďarskú republiku BIOPULSE MAGYARORSZÁG, Kft.MVDr. Juraj Tamasi, tel.: +421 917 286 458 e-mail: tamasi@biopulse.hu, info@biopulse.hu Adresa: 8500 Pápa, Anna tér 10
BIOPULSE® VIVUS je orgánovo-špecifický ultrafiltrát pripravený z králičích pľúc. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na pľúca.
PREDAJ
Firma VETCHEM, s.r.o. sa zaoberá výrobou výživových doplnkov rady BIOPULSE®, ktoré predstavujú orgánovo-špecifické ultrafiltráty s nízkou molekulárnou hmotnosťou podmienenou veľkosťou pórov použitého filtra. Peptidy vo výživových doplnkoch rady BIOPULSE® sú získané z tkanív králikov pochádzajúcich z registrovaného chovu, ktorý je pod stálym zoohygienickým a veterinárnym dozorom.  V procese výroby sú vysokomolekulárne zložky buniek separované od súčastí buniek s nízkou molekulárnou hmotnosťou pomocou viacnásobnej kryolýzy, viacstupňovej filtrácie a konečnej ultrafiltrácie. Vyššie opísaným výrobným procesom vyrobené výživové doplnky rady BIOPULSE® obsahujú komponenty do nominálnej molekulovej hmotnosti 10 kDa. Pri výrobnom procese separácie nie sú používané žiadne chemické látky. Výroba výživových doplnkov rady BIOPULSE® je pod stálou kontrolou kvality, na ktorú je výrobcom kladený maximálny možný dôraz. Konečný produkt, výživový doplnok, je bunkový ultrafiltrát obsahujúci peptidy, ktorý je suspendovaný v roztoku PBS (pufrovaný fyziologický roztok), ktorý chráni nízkomolekulárne peptidy. Výživové doplnky neobsahujú žiadne konzervačné látky, žiadny cukor a lepok, a preto sú vhodné aj pre diabetikov a celiatikov.  Výrobná prevádzka je schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v  Nitre pod číslom HV/A/2012/02294. Výroba je pod stálym HACCP systémom.
120,-EUR
VÝROBA
www.biopulse.sk
* Všetky ceny sú uvedené s DPH. Cena je za balenie 20 x 2,5 ml. Ceny sú platné od 1.7.2014.
BIOPULSE® SANUS je orgánovo-špecifický ultrafiltrát pripravený z králičej pečene a žalúdka. Obsahuje bioaktívne peptidy  s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na tráviaci systém.
KONTAKTY
130 € bez DPH 156 € s DPH
SALUBRE
180,-EUR
Certifikáty:
Ochranná známkaBIOPULSE® SK
SANUS
156,-EUR
Medzinárodná ochrannáznámka BIOPULSE®
300 € bez DPH 360 € s DPH
Ochranná známkaVETCHEM SK
450 € bez DPH 540 € s DPH
100 € bez DPH 120 € s DPH
VETCHEM, s.r.o.Panská dolina 59, 949 01 Nitra, Slovenská republika
č. ObU-NR-OZP-2012/00881-2, č. živnost. Reg. 430-40891, Obch. register okresného súdu Nitra, Vložka č. 30791/N IČO: 46 526 285, DIČ: 2023399686, IČ DPH: SK2023399686 
Peňažný ústav: TATRA banka Nitra 
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2086 9971 SWIFT: TATRSKBX 
Obchodno-ekonomický úsek MVDr. Daniel Eliaš, PhD.konateľ firmy a výkonný riaditeľ, odborné poradenstvo tel.: 0910 270 340 (T-mobile) tel.: 0915 724 507 (Orange)  e-mail: vetchem@stonline.sk, elias@vetchem.sk, biopulse.de@gmail.com  Mgr. Aneta Eliašováobchodná riaditeľka, odborné poradenstvo  tel.: 0903 733 805 (Orange)  e-mail: eliasova@vetchem.sk, aneta.eliasova@gmail.com Výskumno-výrobná prevádzka MVDr. Erika Eliašovákonateľka firmy a výrobná riaditeľka  tel.: 0905 172 866 (Orange) Werner Michajlovtechnické zabezpečenie a správa prevádzky e-mail: werner1@post.sk
Ochranná známkaBIOPULSE® ČR
150 € bez DPH 180 € s DPH
OPTIMUS
BIOPULSE® MAGNUS je orgánovo-špecifický ultrafiltrát pripravený z králičieho srdca. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na srdce.
Všetky biologické systémy sú zložené z takmer rovnakých typov biomolekúl. Veľká väčšina proteínov odlišných organizmov je podobná svojou aminokyselinovou sekvenciou a všeobecne vykonávajú podobné funkcie. Veľmi blízke sú zloženia ďalších typov molekúl, predovšetkým tých, ktoré majú nízku molekulovú hmotnosť. Tieto slúžia kontrolným mechanizmom v jednotlivých bunkách a riadia vzťahy medzi bunkami rozličných tkanív a orgánov. Výživové doplnky rady BIOPULSE® sú orgánovo-špecifické ultrafiltráty a sú zložené z molekúl peptidov získaných z buniek. Štandardizovaná molekulárna hmotnosť ultrafiltrátu je 10 000 Da (Daltonov) resp. menej. Sú vyrobené pre dosiahnutie biologickej a fyziologickej rovnováhy všetkých systémov organizmu: centrálneho nervového systému, imunitného systému, pohybového systému, tráviaceho systému, systému kože. Firma VETCHEM, s.r.o. spolupracuje na výskume a vývoji svojich výrobkov s viacerými odborníkmi z oblasti biochémie  a fyziológie. Výskum je zameraný na dosiahnutie najvyššej možnej kvality výživových doplnkov. Vývoj výživových doplnkov rady BIOPULSE® trval takmer štyri roky. V súčasnej dobe naša firma pracuje na výskume a vývoji ďalších výživových doplnkov  a zároveň na skvalitňovaní a inováciách už schválených výrobkov. Firma VETCHEM, s.r.o. je držiteľom úžitkových vzorov  a ochranných známok v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku.
BIOPULSE® SALUBRE je orgánovo-špecifický ultrafiltrát pripravený z králičej kože. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na kožu.
VÝSKUM
132,-EUR
330 € bez DPH 396 € s DPH
BIOPULSE® OPTIMUS je orgánovo-špecifický ultrafiltrát pripravený z králičích obličiek. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na obličky.
110 € bez DPH 132 € s DPH
BIOPULSE® CEREBRI je orgánovo-špecifický ultrafiltrát pripravený z králičieho mozgu. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na nervový systém.
MOBILIS
CERTIFIKÁTY
MAGNUS
VIVUS
Certifikát dôveryhodnosti SK
390 € bez DPH 468 € s DPH
Certifikát dôveryhodnosti DE
BIOPULSE® IMMUNIS je orgánovo-špecifický ultrafiltrát pripravený z králičej sleziny a týmusu. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na imunitný systém.
Certifikát dôveryhodnosti EN
ACTIVUS
BIOPULSE® MOBILIS je orgánovo-špecifický ultrafiltrát pripravený z králičej chrupavky, kosti a svalu. Obsahuje bioaktívne peptidy s podporným, ochranným a regeneračným účinkom na pohybový aparát.
Nemecký patent navýživové doplnky
IMMUNIS
Rozhodnutie ÚVZ SK
CEREBRI
VETCHEM, s.r.o. je logickým pokračovaním firmy MVDr. Daniel Eliaš – VETCHEM, ktorá bola založená  v roku 2004 a bola držiteľom schválenia výroby ako aj  výrobkov rady BIOPULSE® (OHVBPKV/5760/2009/Ht).  Firma VETCHEM, s.r.o. je progresívna, rozvíjajúca sa firma,  ktorej najvyšším záujmom je spokojnosť klientov, a preto  priniesla na trh novú generáciu výživových doplnkov najvyššej kvality. Produkty rady  BIOPULSE® sú orgánovo-špecifické ultrafiltráty získavané z králikov pochádzajúcich z certifikovaného chovu. Aktuálne máme v ponuke 9 výživových doplnkov, ktoré  sú zložené z molekúl peptidov (o molekulovej hmotnosti 10 kDa  a menej) a slúžia na obnovenie a posilnenie funkcií tkanív,  orgánov ako aj orgánových systémov. Sú vyrobené pre dosiahnutie biologickej a fyziologickej rovnováhy všetkých systémov organizmu.  VETCHEM, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri dňa 31.1.2012  a je držiteľom schválenia výrobkov rady  BIOPULSE® (OHVBPKV/2873/2012/Ht) a výroby (HV/A/2012/02294).  Firma VETCHEM, s.r.o. je držiteľom ochranných zámok BIOPULSE® a VETCHEM® v Slovenskej republike a Českej republike. Ďalej vlastní úžitkový vzor „Bioaktívna regeneračná zmes na výrobu výživového doplnku“ v SR a ČR. VETCHEM, s.r.o. je tiež držiteľom medzinárodnej ochrannej známky BIOPULSE® číslo 1110736  platnej v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku.  Organizačne je firma VETCHEM, s.r.o. rozdelená na výskumno-výrobnú prevádzku (Hlavná 42, 951 53 Babindol) a obchodno-ekonomický úsek (v sídle firmy: Panská dolina 59, 949 01 Nitra).  Okrem výroby, kontroly kvality a predaja výživových doplnkov poskytujeme tiež v neposlednom rade odborné poradenstvo ohľadom našich výrobkov – emailom, telefonicky, prípadne prostredníctvom osobného kontaktu s každým, kto má záujem  o naše výživové doplnky.
O NÁS
FOTOGALÉRIA
Našim hlavným produktom, ktorý vyrábame sú prípravky rady BIOPULSE®. Sú výživovými doplnkami vytvorenými na báze natívnych peptidov, ktoré boli získané ultrafiltráciou častí buniek odobratých z tkanív a orgánov králikov. Králiky pochádzajú z chovu, ktorý je pod stálym zoohygienickým a veterinárnym dozorom. Prípravky rady BIOPULSE® sa používajú na obnovenie alebo zlepšenie funkcie poškodených či inak postihnutých orgánových štruktúr v ľudskom tele, kde dokážu zefektívniť funkcie jednotlivých systémov, ktorých činnosť môže byť narušená pôsobením rôznych škodlivých vplyvov alebo normálnym fyziologickým procesom starnutia. Viac informácií získate na našom produktovom webe.
PRODUKTY